Låvebrannen på Åndstad: Eieren innrømmer å ha forårsaket brannen

foto