Åpne for å selge kunstnerhuset til en halv million