286 avvik registrert siden Babcock overtok, viser ny rapport