Undersøkelse kan sette fart i snart ti år gammel plan

Vannledninga mellom Stokmarknes og Melbu ble lagt i 2010, og siden den gang har grunnarbeidet til ny gang- og sykkevei vært ferdig. Nå skal endelig kulturminneundersøkelsen gjennomføres, men det gjennstår en del politisk behandling før gang- og sykkelstien kan bygges. Foto: Arkivfoto/ Espen Mowinckel Pettersson