Flere branner i distriktet: Varetektstiden snart ute