AP vil gjøre det mindre lønnsomt å senke formuesskatten