Får ta imot PFAS-holdige masser på Bremnes

Avfallsdeponiet på Bremnes. Foto: Arkivfoto/Reno-Vest