Hadsel bruker store deler av «bonusen» fra Havbruksfondet på helsehus

foto