– Jeg kommer gjerne tilbake for å lære dere ordentlig hvordan man fisker torsk

foto