Skal undersøke forurenset vann og luft med helikopter