Derfor er det mindre forurensning i oppdrettsfisk

foto