Kommunen sa nei, fylket sa ja. Kommunen klaget og avvises fortsatt