Brostengningen: – Vi stengte på grunn av sikkerheten