Ønsker styrket forebyggende arbeid - mener politiet ikke har tatt innover seg pengene de har fått