Nesten to tredjedeler av alle overgrepssaker i Vesterålen blir henlagt: – Politiet trenger mer ressurser