Kun han har søkt om å lede arbeidet med områdeplan for flystasjonen