Vedum ber Stortinget om 20,2 milliarder kroner til koronatiltak