Nedgang i antall mottakere av uføretrygd i Vesterålen