Ekskludert fra partiet: – Jeg stiller meg uforstående til vedtaket