− Meldingen om kroppskrenkelse på Rødbrygga var overdrevet

foto