Prestebolig i Bø: – Enige om å bygge opp prestegården et annet sted