Har slaktet første generasjon med laks på ny lokalitet