Norvoll vil ha penger til fiskerihavner i ny tilkakspakke