Departementet sier nei til Sortland, må ta vare på reindriften

Reindriften bøt ha forrang både i Kringelen og Kvalsauken, mener Landbruks- og matdepartementet. Illustrasjonsfoto. Foto: Marius Birkeland