– Dommen vil selvsagt ankes videre til Lagmannsretten

foto