foto
– Andøy har jo ikke tatt del i havbrukseventyret. Jeg er veldig glad for at vi kan komme og være med og bidra, sier Roy Bernt Pettersen. Bidraget han snakker om er hans eget hjertebarn, Andfjord Salmon AS. Med ny teknologi og nye ideer skal de flytte havbruksnæringen på land. I den knøttlille bygda Kvalnes, litt øst for den lille bygda Dverberg skal de skape 2-300 arbeidsplasser de neste årene. Foto: Rune Kr. Ellingsen

Skal endre hele havbruksnæringen: – Vi skal sette Andfjorden på land