SMV med stort underskudd. – Det er ikke kroken på døra

foto