– Vi bruker mye tid på å hjelpe til med digitale gjøremål

foto