– Viktig å gjøre det vi allerede har bestemt

foto