I varetekt etter branntilløp og skadeverk: – Ikke usannsynlig at rus var involvert

foto