Kommunen innfører utvidet regler for båndtvang

foto