– Hva er gjort for å rekruttere, beholde og motivere seniorer?

foto