Kollegaer i kortesje tok farvel med den omkomne taxisjåføren