Mattilsynet tok med seg hunden: – Grove brudd på dyrevelferdsloven