Disse eiendommene ble solgt i din kommune i februar