Ikke enig om ferdsel langs turstien i Trollfjorden