Hyttepåske: 15000 hytter mangler slokkeutstyr

foto