12 omkom i juli-trafikken i Norge.

Foto: Colour Box.