Bøfjerdingen Jan Fredriksen ferdig som leder for fiskarlaget