Hadsel og Sortland tilbyr 16- og 17-åringer vaksine