Stenger utfartsparkering

Har du tenkt deg på utfart og vil parkere ved Ryggedalstunnelen, da bør du finne et annet sted å dra til. Foto: Nordland fylkeskommune