– Vi hadde selvsagt håpet på festivitas og gjerne besøk om bord på en jomfrutur

Havila Kystruten er i drift langs norskekysten. Foto: Havila kystruten.