Bredbåndsutbygging: Kostnad på 118.000 kroner per husstand