Bedt om å ta to Paracet, måtte innlegges på sykehus

foto