Vil flytte nye Lamarka sykehjem - frykter leirskred med dagens plassering

foto