– Vi er nødt til å bruke ressursene smartere

foto