– Vi er nødt til å bruke ressursene smartere

Venstre. Foto: Arkivfoto