Ett mottak har kjøpt nesten 2 000 tonn fisk siden påske