Tak blåste av på Guvåg: – Bølgeblikkplater kom flyvende