Avlyser førjulstur

– Gå ut i godværet søndag, anbefaler Willy Vestå. Men Barnas Turlags tur til Lomtjønnåsen søndag er avlyst, sier Willy Vestå. Foto: Innsendt