Andøy kommune søker forlengelse av omstillingsperioden etter korona

foto